Zo werken wij

Samen zorgen wij voor goed en gedegen onderwijs in de basisvakken taal, rekenen en burgerschap. We maken dankbaar gebruik van methodes die bewezen effectief zijn en waarvan we weten dat deze goed aansluiten bij onze leerlingen. Hier doen wij actief onderzoek naar en we proberen nog wel eens wat nieuws uit.

We hoeven niet zelf het wiel uit te vinden en zo hebben we ook tijd en aandacht voor de andere belangrijke vakken. Denk hierbij aan wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs), bewegingsonderwijs (gym) maar ook aan creatieve vakken zoals muziek en beeldende vorming.

De Johannesschool is een Vreedzame School. We zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort en dat iedereen zich veilig voelt. Daarbij lossen wij alles samen op, helpen wij elkaar wanneer nodig en houden wij samen onze omgeving netjes.

Voor het aanbieden van de Nederlandse taal maken wij gebruik van o.a.
Lijn 3 (lezen in groep 3); Estafette (lezen) en Staal (taal en spelling). 
Voor het aanbieden van het Rekenen maken we gebruik van Getal & Ruimte junior.

De wereld om ons heen ontdekken we met FaQta en onze (Staal-taal) thema’s.

We laten graag aan u zien wat we hebben ontdekt en geleerd. Dat doen we bijvoorbeeld tijdens onze wekelijkse speel- en werkinloop op de donderdagochtend. Tijdens de maandvieringen presenteren onze leerlingen zich op het podium in de hal. 

Wilt u meer weten over ons onderwijs?
Kom vooral eens langs!