Nieuwkomersonderwijs

Los van ons reguliere onderwijs hebben we op de Johannesschool ook veel aandacht voor nieuwkomers. In onze nieuwkomersgroepen bieden wij onderwijs bedoeld voor leerlingen die kort geleden in Nederland zijn aangekomen en nog helemaal onbekend zijn met onze taal en cultuur. Deze leerlingen stomen we in één jaar klaar om daarna over te stappen naar een reguliere klas. Wat een geweldige uitdaging!

We hebben op dat nieuwkomersonderwijs een uitgesproken visie. 

Wij vinden het belangrijk dat onze nieuwkomers integreren met andere kinderen op school. Daarom laten we ze regelmatig iets samen doen met reguliere klassen. Op die manier laten we zo snel mogelijk proeven van ‘het echte Nederlandse leven’ en lukt het ze beter om snel te integreren. En het mes snijdt aan twee kanten, want voor de reguliere klassen is het ook leuk en leerzaam om met nieuwe kinderen te werken en spelen. Ook hier geldt: samen is beter!

In het filmpje hieronder krijgt u al een aardig inzicht in hoe dat nieuwkomersondewijs er uit ziet.