Ouders

Uw kind kan gratis lid worden van de bibliotheek!

U bent belangrijk

We weten dat kinderen zich het best ontwikkelen wanneer u als ouder betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind op school.
Ouders zijn voor ons dan ook een belangrijke partner in onze missie.

En dat zit in hele kleine dingen. 

U kunt uw kind helpen door het te leren hoe het zélf de jas aan en uittrekt;
U kunt uw kind helpen door te vragen naar hoe de dag is gegaan;
U kunt uw kind helpen met een gezonde lunch;
U kunt uw kind helpen met passende gymkleding.  

Mocht u ergens hulp bij nodig hebben, trek vooral aan de bel!

Ook voor de school kunt u van betekenis zijn! We vragen u soms om mee te helpen in de bibliotheek, maar ook bijvoorbeeld om te lezen met kinderen in de middenbouw.

Hieronder nog meer manieren hoe u van waarde kan zijn voor de school.

Inloopochtend

Elke donderdagochtend (van 8:45 tot 9:00) bent u welkom in de klas van uw kind om mee te kijken en te werken.

We vinden het belangrijk dat u een goed beeld heeft van hoe het er in de groep aan toe gaat en wat uw kind leert. 

Uiteraard wordt u ook op andere manieren op de hoogte gehouden

Oudercommissie

Vindt u het leuk om mee te praten over de activiteiten die wij op school uitvoeren?
Wilt u hier een actieve rol spelen? Dan is een rol in de oudercommissie wellicht iets voor u.

Via de leerkracht van uw kind kunt u zich hiervoor opgeven.

MR

Als ouder kunt u meedenken over het schoolbeleid in de medezeggenschapsraad.
De MR bestaat uit twee ouders (oudergeleding) en twee leerkrachten (teamgeleding).

Samen staat u in contact met de directeur over de school.

De MR bestaat uit
Juf Milou
Meester Luuk
Mevrouw Naima
Mevrouw Amal

Wij hechten veel waarde aan een goede communicatie met ouders. 
Vanzelfsprekend doen we dat het liefst gewoon even op school. U kunt ons altijd even aanspreken en dan maken we even een afpraak. U kunt altijd bij ons terecht met vragen of zorgen over de ontwikkeling van uw kind.

Wij informeren u over wat wij allemaal doen via diverse kanalen.
Zo ontvangt u regelmatig de Johannesschool Nieuwsbrief.
Daarnaast wordt onze app ‘Parro‘ intensief gebruikt.
U maakt er gebruik van om ziekmeldingen te doen, de (school)kalender bij te houden, maar u leest er ook regelmatig nieuwjes uit de groep.