Leerlingenbegeleiding

De leerkrachten maken het onderwijs voor uw kind.
Zij zetten zich elke dag weer volledig in voor de groep.
Samen met alle collega’s binnen het team van de Johannesschool werken zij aan een continue versterken van hun onderwijs.

We geven instructie op verschillende niveaus zodat we elke leerling op maat kunnen begeleiden. Mocht een leerling toch nog iets meer of anders nodig hebben, dan zijn er op de Johanneschool nog verschillende mogelijkheden.

Die mogelijkheden zullen altijd met onze intern begeleiders en u als ouder worden doorgenomen. Onze onderwijs- en leerkrachtondersteuners kunnen hierin een mooie rol spelen. We hebben op school daarnaast verschillende experts rondlopen.

Denk aan een expert op het gebied van hoogbegaafdheid, maar ook op het gebied van rekenen, taal, nieuwkomersonderwijs of gedrag. Samen gaan we ervoor zorgen dat de onderwijsbehoeften van de leerlingen zo concreet en duidelijk mogelijk geformuleerd worden.

Om breder te kunnen kijken dan de schoolmuren, hebben ouders ook een belangrijke rol in het formuleren van de onderwijsbehoeften.

Zij kunnen ons goed informeren over hun kind en de ontwikkeling thuis. Daarbij kunnen wij aan ouders weer uitleggen hoe hun kind zich op school ontwikkelt. Door met elkaar hierover in gesprek te blijven werken we samen aan een goed beeld van de onderwijsbehoeften van de leerling.

Deze collega’s kunnen hun expertise delen en samen zorgen we dan voor passend onderwijs.

Hoe het ook zij, we zoeken altijd naar een aanpak die recht doet aan dat wat onze leerling nodig heeft. Maar ook zeker een aanpak die praktisch en uitvoerbaar is.

Heel soms is er externe expertise voor nodig om een leerling te ondersteunen in de ontwikkeling. Wij hebben heel goede contacten met diverse collega’s binnen ons samenwerkingsverband die we kunnen invliegen.

U leest het goed – wij zorgen er samen voor dat we voor elk kind een passend onderwijsaanbod kunnen organiseren. Daarin zijn we eerlijk en transparant. Ook als we er niet meteen uitkomen geven we de leerling niet zomaar op. Zelfs als blijkt dat wij tóch niet de juiste school zijn voor het kind, zullen we sámen met de ouders zoeken naar de best passende plek.

Want dat verdient uiteindelijk elk kind.

Samen lezen is belangrijk en erg leuk.
U kunt gratis lid worden van de bibliotheek!
Klik hier voor meer informatie.