Aangepaste schooltijd

19 oktober 2017

St. Nicolaas

Dinsdag 5 december 2017 tot 12.00 uur school
19 oktober 2017

Kerstfeest

Vrijdag 22 december 2017 tot 12.00 uur school