School

De Johannesschool is gehuisvest in het gebouw De Kikker. De school heeft 190 kinderen verdeeld over 9 groepen. Er is een Voorschool aan de school verbonden met 2 groepen.

De Kikker is een multifunctioneel gebouw, met 2 scholen; het ouderkind centrum (OKC) en naschoolse opvang Het Zonnehoekje.

Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige plek is voor kinderen ouders en leerkrachten.

Veiligheid is een voorwaarde om te kunnen leren, groeien en ontwikkelen. Als je je veilig voelt durf je fouten te maken en dan ook weer van die fouten te leren.

Een veilige school is een pest-vrije school. Met behulp van de werkwijze van M5 streven we naar een school zonder pestgedrag.

In een veilige school voelen ook ouders zich gehoord, kunnen zij in gesprek met de leerkrachten over de ontwikkeling van hun kind.