Ouders en School

Wij hechten veel belang aan een goede, zorgvuldige samenwerking met de ouders van onze leerlingen. Schoolteam en ouders zijn, zoals dat zo mooi heet, educatieve partners. Veel ouders voelen en tonen zich betrokken bij De Johannesschool. Dit uit zich in goede contacten tussen ouders en school.

Via de maandelijkse nieuwsbrieven houden wij onze ouders op de hoogte van het reilen en zeilen op school en voor het informeren over ad hoc zaken gebruiken we Parro.

Het team van de Johannesschool creëert een veilige omgeving voor ouders en kinderen om samen te werken en te leren. Het team informeert en betrekt ouders bij het leren en ontwikkelen van hun kinderen. Ouders worden serieus genomen en zijn gelijkwaardige gesprekspartners.