parallax background

Ons team

Op de Johannesschool werken op dit moment 21 personeelsleden. Sommigen hebben zich gespecialiseerd in het werken met kleuters, anderen met oudere kinderen. Een aantal mensen geeft geen les aan kinderen, maar helpt om alles goed te laten verlopen: de administratrice en de conciërge.

Groepsleerkrachten

 • 1/2a: meester Danny en juf Rieke
 • 1/2b: juf Joke en juf Jolanda
 • 3a: juf Wendy en juf Lisa
 • 3b: juf Janine en juf José
 • 4: meester Regenboog en juf Wahiedan
 • 5: juf Saneela en juf Wahiedan
 • 6: juf Milou
 • 7: juf Jamie en juf Wahiedan
 • 8: juf Anne-Marijke en juf Janine
 • nieuwkomersgroep: juf José en juf Natasha

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Juf Ivana verzorgt de bewegingsonderwijslessen van groep 1 tot en met 8.

Interne begeleider (IB) & Beleidsmatig ICT coördinator

Juf Linda Koops voor de voorschool en groep 1 t/m 8, zij coördineert de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben.
IB onderhoudt contacten met externe organisaties en coacht/adviseert leerkrachten bij de hulp aan kinderen.

Onderwijsassisent

juf Manisha

Lerarenondersteuner & Eventcoördinator

juf Prins

Niet-onderwijzend personeel

Conciërge: meester Ali Yucel
Administratrice: juf Marga Klijnsmit

Coördinatoren

 • Onderbouw: juf Wendy
 • Bovenbouw: juf Natasha
 • Taal: juf José
 • Gedrag: juf Natasha
 • Lezen: juf Wahiedan
 • Cultuur: juf Anne-Marijke

De coördinatoren leiden de vergaderingen, en bespreken punten met de directie tijdens de bijeenkomsten van het managementteam (MT).

Directie

Annelies Verkade is directeur