parallax background

Ons team

Op de Johannesschool werken op dit moment 21 personeelsleden. Sommigen hebben zich gespecialiseerd in het werken met kleuters, anderen met oudere kinderen. Een aantal mensen geeft geen les aan kinderen, maar helpt om alles goed te laten verlopen: de administratie en de conciërge.

Groepsleerkrachten

 • 1/2a: juf Wendy en juf Marije
 • 1/2b: juf Joke en juf Jolanda
 • 3a: juf Brenda en juf Lisa
 • 3b: meester Raphael
 • 4a: juf Juditsia
 • 4b: juf Janine
 • 5: juf Saneela 
 • 6: juf Milou
 • 7: juf Jamie 
 • 8: juf Anne-Marijke en juf Milou
 • nieuwkomersgroep: meester Luuk en juf Natasha

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Juf Ivana verzorgt de bewegingsonderwijslessen van groep 1 tot en met 8.

Interne begeleider (IB) & Beleidsmatig ICT coördinator

Juf Linda Koops voor de voorschool en groep 1 t/m 8, zij coördineert de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben.
IB onderhoudt contacten met externe organisaties en coacht/adviseert leerkrachten bij de hulp aan kinderen.

Interne begeleider (IB)

Juf Brenda, coördineert de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben.
IB onderhoudt contacten met externe organisaties en coacht/adviseert leerkrachten bij de hulp aan kinderen.

Onderwijsassisent

juf Senna

juf Busra

Lerarenondersteuner & Eventcoördinator

juf Marga Prins

Niet-onderwijzend personeel

Conciërge: meester Ali Yucel
Administratie: juf Marga Klijnsmit

 

Directie

Annelies Verkade is directeur

Coördinatoren

 • Onderbouw: juf Wendy
 • Bovenbouw: juf Natasha
 • Taal: juf José
 • Gedrag: juf Natasha
 • Cultuur: juf Anne-Marijke

De coördinatoren leiden de vergaderingen, en bespreken punten met de directie tijdens de bijeenkomsten van het managementteam (MT).