parallax background

Ons team

Op de Johannesschool werken op dit moment 21 personeelsleden. Sommigen hebben zich gespecialiseerd in het werken met kleuters, anderen met oudere kinderen. Een aantal mensen geeft geen les aan kinderen, maar helpt om alles goed te laten verlopen: de administratrice en de conciërge.

Groepsleerkrachten

 • 1/2a: juf Irene en juf Rieke
 • 1/2b: juf Lucille en juf Jolanda
 • 1c: meester Danny
 • 3: juf Rachel en juf Wendy
 • 4: meester Regenboog en juf Saneela
 • 5: juf José
 • 6: juf Natasha en juf Milou
 • 7: juf Wahiedan en juf Jamie
 • 8: juf Anne-Marijke en juf Milou

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Juf Ivana verzorgt de bewegingsonderwijslessen van groep 1 tot en met 8.

Ondersteuner

Juf voor groep 3
Meester voor de bovenbouw

Tutor kleuters

Juf begeleidt groepjes kleuters bij hun taalontwikkeling.

Niet-onderwijzend personeel

Conciërge: meester Ali Yucel
Administratrice: juf Marga Klijnsmit

Interne begeleider (IB)

Juf Linda Koops voor de voorschool en groep 1 t/m 8, zij coördineert de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben.
IB onderhoudt contacten met externe organisaties en coacht/adviseert leerkrachten bij de hulp aan kinderen.

Coördinatoren

 • Onderbouw: juf Wendy
 • Bovenbouw: juf Natasha
 • Taal: juf José
 • Gedrag: juf Natasha
 • Lezen: juf Wahiedan
 • Cultuur: juf Anne-Marijke

De coördinatoren leiden de vergaderingen, en bespreken punten met de directie tijdens de bijeenkomsten van het managementteam (MT).

Directie

Annelies Verkade is directeur