Ons team

Op de Johannesschool werken op dit moment 21 personeelsleden. Sommigen hebben zich gespecialiseerd in het werken met kleuters, anderen met oudere kinderen. Een aantal mensen geeft geen les aan kinderen, maar helpt om alles goed te laten verlopen: de administratrice en de conciërge.

Groepsleerkrachten

 • 1/2a: juf Hellen Vis en juf Rieke Westerveld
 • 1/2b: juf Joke de Jong en juf Jolanda van Midden
 • 3: juf Lotte Hulshof en juf Sarieda Sohrabkhan
 • 4: meester Gerard Regenboog en juf Vera Bicker
 • 5: Juf José Admiraal
 • 6: juf Wahiedan Narain en juf Vera Bicker
 • 7: meester Theo Haasnoot en juf AnneMarijke Bras
 • 8a: meester Roël Wielingen
 • 8b: juf Natasha Kors en juf Marga Prins

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Juf Lisa Dinkgreve verzorgt de bewegingsonderwijslessen van groep 1 tot en met 8.

Ondersteuner

Juf Sarieda Sohrabkhan voor groep 3
Meester Theo Haasnoot voor de bovenbouw

Tutor kleuters

Juf Lisette Oudejans begeleidt groepjes kleuters bij hun taalontwikkeling.

Niet-onderwijzend personeel

Conciërge: meester Ali Yucel

Administratrice: juf Annelies Windhoud

Interne begeleider (IB)

Juf Linda Koops voor de voorschool en groep 1 t/m 8, zij coördineert de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben.

IB onderhoudt contacten met externe organisaties en coacht/adviseert leerkrachten bij de hulp aan kinderen.

Coördinatoren

 • Onderbouw: juf Hellen Vis (groepen 1/2)
 • Bovenbouw: juf Natasha Verschuren (groep en 3/8)
 • Taal juf - José Admiraal
 • Gedrag- juf Natasha Kors
 • Lezen - juf Whiedan Narain
 • Cultuur - juf Hellen Vis

De coördinatoren leiden de vergaderingen, en bespreken punten met de directie tijdens de bijeenkomsten van het managementteam (MT).

Directie

Annelies Verkade is directeur