Ons onderwijs


De Johannesschool is een buurtschool in Osdorp. Wij bieden onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar in een veilige omgeving. Aan onze school is ook een Voorschool verbonden voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

We stellen hoge eisen aan het onderwijs. We besteden veel aandacht aan de manier waarop de kinderen met elkaar omgaan. Binnen én buiten de school. Met behulp van het programma M5 werken we aan een school zonder pesten.

Goed leren met plezier staat op onze school voorop.

Op de Johannesschool zien we de mogelijkheden van de kinderen. We dagen de kinderen uit het maximale uit zich zelf te halen. Dit doen we door levensecht onderwijs te bieden waarbij de kinderen oefenen voor de wereld.

Speerpunten

Op de Johannesschool werken we voortdurend aan de verbetering van ons onderwijs. Dit jaar zijn wij bezig om de lessen nog leuker, spannender en dus leerzamer te maken voor onze leerlingen door:

  • Invoering van onze nieuwe methode voor wereldoriëntatie Faqta
  • Integratie van begrijpend lezen, wereldoriëntatie en woordenschatonderwijs
  • Integratie van ICT in ons onderwijs door het in gebruik nemen van 60 nieuwe laptops
  • Het opzetten van een leerlijn ‘Leren leren’
  • Doorontwikkeling van ons handelingsgericht werken om nog beter zicht te krijgen op de ontwikkeling van onze leerlingen
  • Passend onderwijs voor ál onze leerlingen door goede ondersteuning in de klas en als dat nodig is buiten de klas door een remedial teacher, orthopedagoog of leerkrachtondersteuner.