Ons onderwijs

De Johannesschool is een buurtschool in Osdorp. Wij bieden onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar in een veilige omgeving. Aan onze school is ook een Voorschool verbonden voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

We stellen hoge eisen aan het onderwijs. We besteden veel aandacht aan de manier waarop de kinderen met elkaar omgaan. Binnen én buiten de school. Met behulp van het programma M5 werken we aan een school zonder pesten.

Goed leren met plezier staat op onze school voorop.Op de Johannesschool zien we de mogelijkheden van de kinderen. We dagen de kinderen uit het maximale uit zich zelf te halen. Dit doen we door levensecht onderwijs te bieden waarbij de kinderen oefenen voor de wereld.

Speerpunten

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste ontwikkelingen op onze school:

  • Invoering van een nieuwe methode voor taal en spelling in groep 4 t/m 8: Staal
  • Invoering van een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in groep 3: Lijn 3
  • Invoeren van een nieuwe methode voor schrijven vanaf groep 3: Klinkers
  • Het team wordt geschoold in het lesmodel Expliciete Directe Instructie waarbij kinderen worden uitgedaagd door het gebruiken van veel coöperatieve werkvormen
  • Het invoeren van een nieuwe methode voor Engels vanaf groep 1: Groove me