Meld Pesten

Pesten is van alle tijden en het gebeurt op alle scholen dus ook op de onze. 80% van het pesten gebeurt buiten ons zichtveld. De Johannesschool realiseert zich dat en is daarom begonnen op het anti-pest programma M 5. Door dit programma is onze school een sociaal veilige school.

Binnen dit systeem kan iedereen een Niet Oké gebeurtenis melden. Zowel kinderen, ouders als leerkrachten hebben hiertoe de mogelijkheid. Dit gebeurt altijd anoniem. Niet Oké kan zich in vele vormen voordoen: buitensluiten, bijnamen geven, iets vernielen van een ander tot schoppen, slaan, grof taalgebruik, schelden enz. Waar we recentelijk veel mee te maken hebben is het pesten via watts app. Hierbij worden de grenzen van het toelaatbare heel snel overschreden. Wat gebeurt er met de meldingen? Op de eerste plaats kijken wij over wie er veel wordt gemeld. Deze persoon heeft hulp nodig. Tevens kijken wij wie er slachtoffers zijn. Ook deze kinderen proberen wij te beschermen en in hun kracht te zetten.

Ten slotte gaan er stuurgroepleden de groepen in om op positieve wijze zaken met de kinderen te bespreken, coaches te koppelen aan kinderen die ergens moeite mee hebben, dan wel maatregelen aan te kondigen voor kinderen. Van het laatste worden ouders op de hoogte gebracht.

Zeker vorig jaar waren de resultaten heel positief. Wij evalueren ons beleid op sociale veiligheid door het afnemen van een jaarlijkse anonieme enquête. Mocht u meer willen weten over M5 kijk dan op https://www.m5groep.com/